Değerli Katılımcı,
 
AGS Global Araştırma şirketi ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin işbirliği ile Yazılım ve Bilişim Sektörü envanter araştırması yürütülmektedir. 
 
Yapılan araştırma Türkiye Araştırmacılar Derneği kuralları çerçevesinde verilen eğitimlere uygun olarak yapılacaktır.
 
Kısa bir sürede tamamlanan bu anket, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut durumu ve ihracat potansiyelinin anlaşılabilmesi, sektörün gerçek büyüklüğü ve karar alıcılar nezdinde alınacak aksiyonlarla ilgili önemli çıktılara ulaşması amacıyla hazırlanmıştır. 
 
KVKK rıza metni
Ankette talep edilen bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) dikkate alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecek Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Envanter Projesi kapsamında toplanacak, veriler toplu şekilde değerlendirilip sektörün ve ihracatın toplam büyüklüğünü ortaya çıkarmak ve sektörel stratejiler oluşturmak üzere kullanılacaktır. Kurumlara ilişkin toplanan bilgiler gizli bilgi niteliğinde değerlendirilecek ve herhangi başka kurum ve 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
 
Katkılarınız için teşekkür ederiz.
 
3% of survey complete.

T