Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), Avrupa Birliği - Türkiye mali işbirliği kapsamında işletmelerin iç ve dış piyasada rekabet gücünün artırmaya yönelik olarak tasarlanan ve 7 yıllık dönemler halinde uygulanan Operasyonel Programları bünyesinde toplayan bir çatı programdır.Bu çatı program Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) ve Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programını (RYOP) kapsamaktadır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan RSP, verimliliğin artırılmasını ve sanayileşmenin hızlandırılmasını, ihracata yönelik rekabetçi bir üretim yapısının geliştirmesini amaçlamaktadır.

Bu anket, mevcut iletişim ve tanıtım müdahalelerini daha etkin yürütebilmek için hedef grupların Program hakkındaki bilgilerini ve algılarını değerlendirebilmeyi amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, Bakanlığımızın Rekabetçi Sektörler Programı ile ilgili iletişim stratejisinin geliştirilmesinde kullanılacaktır.

Bu nedenle sorulara tam ve doğru yanıtlar vermeniz sonraki çalışmaların planlanmasında önemli rol oynayacağı gibi programımızın yararlanıcılarımıza daha faydalı olabilmesi için önemlidir. Doldurması yaklaşık 9 dakikanızı alacak olan anket kapsamında vereceğiniz bilgiler bizim için çok değerlidir. 

Bu çalışma, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve WeGlobal tarafından yürütülmektedir. Ankette bazı demografik sorular yer almakla birlikte kimlik bilgilerinize ilişkin bir veri istenmemektedir. Görüşleriniz sonucu sizlerden elde edilen veriler sadece istatistik üretmek amacıyla kullanılacak olup, bireysel olarak hiçbir şekilde resmi, özel kişi veya kuruluşlara açıklanmayacak, vermiş olduğunuz bilgiler gizli tutulacak, analizler toplulaştırılarak yapılacaktır.

Görüşlerinizi paylaşımınız, katılımınız, ayırmış olduğunuz zaman ve vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederiz!

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Rekabetçi Sektörler Programı 

 


0 / 29 yanıtlandı
 

T