Sevgili Gençler;
 
Zafer Kalkınma Ajansı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan TR33 Bölgesi’nde bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla 2010 yılından itibaren faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bölgesel gelişmenin kilit enstrümanlarından olan beşeri sermayenin geliştirilmesi ise en önemli önceliklerimiz arasında bulunuyor.

Bu kapsamda bölgemizde eğitim alan siz gençlerin hayallerinin peşinde koşabileceği, yani kendi işlerinin sahibi olabilecekleri bir girişimcilik ekosistemi yaratmak amacıyla çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Çalışmaların ilk ayağı olarak WYG-Türkiye ile birlikte TR33 Bölgesi Genç Girişimciliğinin Arttırılması Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırlıyoruz. Stratejinin en önemli parçası ise şüphesiz sizlerin değerli görüşlerini alarak bir mevcut durum tespiti yapmak olacaktır.

Bu amaçla hazırlanmış ve sizlere sunulmakta olan bu anket elektronik ortamda doldurulabilecek ve yaklaşık 10 dakikanızı alacaktır. Anketi dolduran ve iletişim bilgilerini veren öğrencilerin arasından rastgele seçilecek olan 3 erkek ve 3 kadın öğrenciye "Girişimcilik" konulu kitaplar hediye edilecektir.

Ankete vereceğiniz samimi cevaplarınız bizim için son derece değerlidir. Araştırmaya katkılarınızdan dolayı şimdiden çok teşekkür ederim.

Veli OĞUZ
Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili

Question Title

* 1. Öğrenci numaranızı giriniz

Question Title

* 2. Cinsiyetiniz?

Question Title

* 3. Hangi üniversitede eğitim görüyorsunuz?

Question Title

* 4. Hangi bölümde öğreniminizi sürdürüyorsunuz?

Question Title

* 5. Kaçıncı sınıftasınız?

Question Title

* 7. Nerede kalıyorsunuz?

Question Title

* 8. Üniversitedeki not ortalamanız kaçtır?
Lütfen 0 ile 4 arasında bir yanıt giriniz ve küsuratı "." işareti ile ayırınız!

Question Title

* 9. Aşağıdaki yabancı dillerden hangisini hangi düzeyde biliyorsunuz?

  Hiç bilmiyorum Çok az biliyorum Orta düzey İyi düzey Çok iyi düzeyde
Almanca
Arapça
Fransızca
İngilizce
Rusça

Question Title

* 10. En önde gelen üç hobiniz, ilgi alnınız nedir?

Question Title

* 11. Ebeveynlerin eğitim durumu

  Ortaokul mezunu ve altı Lise mezunu Yüksekokul mezunu Üniversite mezunu Yüksek lisans/doktora
Anne
Baba

Question Title

* 12. Mezun olduğunuzda, şu anda eğitim gördüğünüz şehrin dışına gitmeyi düşünüyor musunuz?

T