Anket hakkında bilgilendirme

KPMG Türkiye; denetim, vergi ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren küresel bir profesyonel hizmet şirketidir. KPMG Türkiye ve Adana Sanayi Odası ortaklığı ile yürütülen "Aile Şirketleri Dijital Olgunluk Anketi" ile Adana ilinde yer alan aile şirketlerinin dijital olgunluk seviyelerinin ölçülmesi hedeflenmektedir. 
Türkiye ekonomisinin temel taşı olan aile şirketlerinin; büyüme ve güçlenme dönemlerinde karşılaştıkları zorluklar, sistematik ve uzun soluklu bir dijital dönüşüm ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Bu anket çalışması sonucunda Adana'da faaliyet gösteren aile şirketlerinin ajandasında yer alan konulara ilişkin bir el kitabının oluşturulması planlanmaktadır. 
KPMG Türkiye ve Adana Sanayi Odası olarak, Adana ilinde yer alan aile şirketlerinin dijital olgunluğunun ölçülmesi için başlattığımız geniş çaplı çalışmamıza değerli katılımlarınızı rica ederiz.
Anket kapsamında paylaştığınız bilgiler özel ve gizlidir. Sonuçlar toplu olarak raporlanacaktır.
Anketimiz 22 sorudan oluşmakta ve ortalama 10 dakika sürmektedir.

Question Title

* 1. Aile şirketiniz hangi ilde yer almaktadır?

Question Title

* 2. Dijitalleşme ve veri şirket genel stratejimizin bir parçasıdır.

Question Title

* 3. Şirketimizin dijitalleşme hedefleri bellidir. 

Question Title

* 4. Dijital dönüşüm için ayrılmış bir bütçemiz vardır. 

Question Title

* 5. Dijital iş ihtiyaçlarımız bellidir. 

Question Title

* 6. Halihazırda dijital teknolojilerden faydalanmaktayız. (Evet ise yorum kısmına örnekleri belirtiniz)

Question Title

* 7. Ürün / Hizmet sağladığınız müşteri tiplerini seçiniz.

Question Title

* 8. Müşteriye ürün / hizmet sağlarken kullandığınız temas noktalarınızı belirtiniz. 

Question Title

* 9. Müşterinizle ilgili satış ve operasyonlarınızı sağlarken ihtiyaç duyulan tüm veri bir sistemde tutulmaktadır. (Excel / Word gibi ofis uygulamaları sayılmamaktadır.)

Question Title

* 10. Şirketinizin operasyonlarını devam ettirebilmesi için gerekli tüm veriler (muhasebe, fatura, tahsilat, ürün-hizmet fiyat bilgisi, lojistik, iletişim, finans, insan kaynakları vb.) bir sistemde tutulmaktadır. (Excel / Word gibi ofis uygulamaları sayılmamaktadır.)

Question Title

* 11. Herhangi bir sistemden rapor çekiyor musunuz?

Question Title

* 12. Herhangi bir veri ya da rapor kullanarak, gelecekle ilgili bir tahminleme yapıyor musunuz? 

Question Title

* 13. Ürün / Hizmet fiyat bilgisini sıklıkla güncelliyor musunuz?

Question Title

* 14. Müşterilerinizi değerine ve tüketim alışkanlıklarına göre grupluyor musunuz?

Question Title

* 15. Müşteri şikayetlerini alabildiğiniz bir müşteri hizmetleri ya da şikayet toplama uygulamanız var mı?

Question Title

* 16. Müşteri İlişkileri Yönetimi için kullandığınız bir teknoloji var mı?

Question Title

* 17. Operasyonlarınızı yönetirken rutin ve bir çok farklı karar vermeniz gerekmeyen fakat sıklıkla tekrarlanan işleriniz var mı?

Question Title

* 18. Dijital teknolojilerle ilgili bilgi seviyenizi 1-5 arasında 5 en yüksek olacak şekilde nasıl değerlendirirsiniz?

Question Title

* 19. Dijital teknoloji kullanımının şirketinize finansal bir fayda getireceğini düşünüyor musunuz?

Question Title

* 20. Bilgi sahibi olduğunuz ya da kullandığınız dijital teknolojileri işaretleyiniz. (kullanıyorsanız diğer bölümünde belirtiniz)

Question Title

* 21. Çalışanlarınızın dijital teknolojilere olan yatkınlığı ve kullanma isteğini 1-5 arası 5 en yüksek olacak şekilde işaretleyin.

Question Title

* 22. İletişim bilgileriniz (Opsiyoneldir girmek zorunda değilsiniz)

T